Kaasava hariduse edendamine lasteaias

Eesmärk Tõhustada kaasava hariduse rakendamist, mis annab võrdsed võimalused kõigile olenemata nende eripäradest. Lähtuvalt haridusasutuse vajadustest ja probleemidest, pakutakse võimalust õppida hindama lapse arengut ja erivajadusi, õppida rakendama lähtuvalt juhtumist individuaalset arenduskava, lihvida suhtlemisoskust lapsevanematega vestlemisel, õppida ohjeldama käitumisprobleemidega lapsi, õppida mõistma paremini teisest kultuurist ja keelebarjääriga lapsi ning omandada paremad kolleegide toetamise oskused hoidmaks… Continue reading Kaasava hariduse edendamine lasteaias

Õpiringi juhtimine lasteaias

Eesmärk Lasteaiaõpetajatele, abiõpetajatele, assistentidele ja juhtkonna liikmetele õpetatakse vajalikke pädevusi õpiringi juhtimiseks koolieelses lasteasutuses, sh õpetatakse seostama õpiringi nüüdisaegse õpikäsitusega, mängitakse praktiliselt läbi olulisemad õpiringis kasutatavad meetodid ning kujunetakse läbi oma kogemuste reflekteerimise pädevamaks professionaaliks. Väljundid Õpetaja hakkab senisest enam teadvustama ja väärtustama kollegiaalset koostööd. Ta on läbi proovinud ja analüüsinud erinevaid õpiringi meetodeid ja… Continue reading Õpiringi juhtimine lasteaias