Kaasava hariduse arendamisega seotud teadustööd

Vint, K. ja Šuman, C. (2021). Kaasav ja kvaliteetne haridus lasteaiarühmas: eripedagoogiline tugi õpetajatele. Juhendaja Pille Häidkind. Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, magistritöö. Tegevusuuringu eesmärgiks oli katsetada eripedagoogiliste koolituste ja nõustamise kombinatsiooni rühmaõpetajate toetamisel ning hinnata selle sobilikkust kaasava hariduse edenemiseks lasteaiarühma tasandil. Uuringu tulemusena selgusid aspektid, mida õpetajad on esmajoones valmis rühmakeskkonnas muutma,… Continue reading Kaasava hariduse arendamisega seotud teadustööd