Võrgustikuvõimekuse kompassi toetuspakett

Eesmärk

Sekkumine aitab haridusasutusel kaardistada oma vajadused ja võimalused seoses haridusvõrgustikuga kolmel funktsionaalsel tasandil. Tuvastatakse arengukohad, kus võrgustikuvõimendus saab anda lisandväärtust. Kavandatakse edasised tegevused ja vajadusel koolitus, kootsing jm võimestavad tegevused haridusuuenduskeskuse spetsialistide poolt.

Väljundid

Haridusasutus saab võrgustikutegevuse kava.

Sihtrühm

koolieelse lasteasutuse õpetajad ja juhtkond, kooliõpetajad ja juhtkond, ülikooli õppejõud ja juhtkond

Maht

sõltub soovitud teenuseosadest

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

sõltub soovitud teenuseosadest

Läbiviijad
Katri Lamesoo
Eda Tagamets
Maria Jürimäe

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo