Mänguline õpe vanematele kooliastmetele humanitaar- ja sotsiaalainetes

Eesmärk

Koguda üheskoos värskeid mõtteid, kuidas tõhusalt kasutada erinevat laadi mänge vanemate kooliastmete tundides. Valikus on pikem, kolmepäevane koolitus, kus õpetatakse õpiotstarbelisi mänge looma ja kriitiliselt õppeprotsessis kasutama, et seeläbi toetada õppekavalisi eesmärke, ja lühem, ühepäevane koolitus, kus õpitakse õpiotstarbelisi mänge õppeprotsessis eesmärgistatult kasutama.

Väljundid

Kolmepäevase koolituse läbinud õpetaja õpib analüüsima mängude kasutamise võimalusi aineõppes, oskab õpiotstarbelisi mänge luua ja õpilasi selle loomisel juhendada ning tagasisidestada kolleegide koostatud mänge, toetades sellega nende professionaalset arengut. Ühepäevase koolituse läbinud õpetaja oskab analüüsida mängude kasutamise võimalusi aineõppes ja kohandada teiste loodud õpiotstarbelisi mänge oma eesmärkidele kohaseks.

Sihtrühm

õpetajad II, III ja IV kooliastmes

Maht

1) 3 päeva (8 x 45 min/p) + iseseisev töö VÕI
2) 1 päev (8 x 45 min)

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

alates 1200€/päev

Läbiviijad
Olga Schihalejev
Tartu Ülikooli
religioonipedagoogika kaasprofessor
Mare Kitsnik
Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena
didaktika kaasprofessor

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga