PROJEKTIST

Veebileht on valminud projekti “Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine” raames, mida toetas Euroopa Sotsiaalfond. 

Peamised tegevussuunad

  • Nüüdisaegse õpikäsituse toetamiseks sekkumiste väljatöötamine, mida on haridusasutustel võimalik vastavalt enda prioriteetidele valida, et saavutada muutuseid.
  • Kaasava hariduse edendamine, sh ülikooli õppekavade ning lõpetajate ja tegevõpetajate sellealaste pädevuste arendamine.
  • Õppejõudude professionaalse arengu toetamine, sh ülikooliõppe paindlikumaks ja nüüdisaegset õpikäsitust toetavamaks muutmine.
  • Aine- ja valdkonnadidaktikat õpetavate akadeemiliste töötajate kaasamine teadus- ja arendustöösse.
  • Lasteaedade ja koolide arendusvajaduste hindamine ja asjakohaste sekkumiste loomine.
  • Haridustehnoloogia arendamine, sh eDidaktikumi ja õpianalüütiliste lahenduste ning digipegagoogiliste stsenaariumite väljaarendamine ja kasutuselevõtt, et õpiprotsess muutuks läbipaistvamaks ja tõhusamaks.

Tulemused

Projekti raames kirjutati 42 teadusartiklit, millega tuvastati õpetajahariduse kitsaskohti Eesti haridusasutustes. Projekti tulemusel loodi 24 erinevat hariduslikku teenust (sh koolitused, sekkumised ja hindamisvahendid), mis võimaldavad tuvastatud kitsaskohti lahendada.

Toetus

Euroopa Sotsiaalfond toetas projekti 1499999,65 euroga

Projektijuht

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia professor Margus Pedaste