Filmiõpe humanitaar- ja sotsiaalainetes

Eesmärk

Õpetada põimima audiovisuaaltekste ehk filme ja videosid õppeprotsessi. Filmiõpe võimaldab täiendada ja mitmekesistada kõikide õppeainete õppetegevust, lõimida erinevaid valdkondi, kasutada filmi- ja videokunsti õpilaste loovaks eneseväljenduseks ja palju muud.

Väljundid

Õpetaja õpib tundma nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtuvat filmiõppe metoodikat, vahendeid ja võtteid ning võimalusi selle lõiminguliseks rakendamiseks õppetöös. Lähtudes oma kooli õppekavast, oskab ta kavandada ja tagasisidestada kollegide kavandatud filmiõppe stsenaariumeid, toetades sellega kolleegide professionaalset arengut.

Sihtrühm

õpetajad II, III ja IV kooliastmes

Maht

2 päeva

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

alates 1200€/päev

Läbiviijad
Olga Schihalejev
Andrus Org

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga