Lõiminguliste õpistsenaariumite loomine ja kohandamine reisiõppe näitel

Eesmärk

Õpetada analüüsima ja rakendama reisiõppe võimalusi. Selleks valmistavad kooli meeskonnad kooli õppekava toetava lõimingulise reisiõppe stsenaariumi, mis pakub temaatiliselt lõimitud terviku kogemust vahetust kokkupuutest õpitava objektiga selle loomulikus loodus- või kultuurikeskkonnas.

Väljundid

Õpetaja õpib tundma reisiõppe kavandamise põhimõtteid ja koostöös kolleegidega oskab seda ka korraldada, lähtudes seejuures oma kooli õppekavast ja nüüdisaegsest õpikäsitusest. Lisaks oskab teiste õpetajate koostatud reisiõppe õpistsenaariumeid tagasisidestada, toetades sellega kolleegide professionaalset arengut.

Sihtrühm

õpetajad II, III ja IV kooliastmes

Maht

3 päeva (8 x 45 min/p)

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

alates 1200€/päev

Läbiviijad
Olga Schihalejev
Andrus Org

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga