Lõiminguliste õpistsenaariumite loomine ja kohandamine

Eesmärk

Koolitus pakub tuge teemaõppe kavandamiseks ja eestvedamiseks, mis teeb õppimise õpilaste jaoks arusaadavamaks, kuna võimaldab teemasid omavahel seostada, mitte ei keskendu kitsalt ühe aine õpetamisele. Õpetajatel on võimalik loovas ja kollegiaalselt toetavas õhkkonnas analüüsida ja luua nüüdisaegsel õpikäsitusel põhinevaid uuenduslikke õppeviise humanitaar- ja sotsiaalainetes.

Väljundid

Õpetaja õpib nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtuvalt planeerima lõimingulist õpistsenaariumi. Ta oskab suuliselt ja kirjalikult analüüsida oma professionaalset arengut ning inspireerib, juhendab ja nõustab oma kolleege õppeprotsessi juhtimisel ja analüüsimisel, õppijate arengu toetamisel, klassi/rühma juhatamisel ning aine- ja valdkonnadidaktikas. Lisaks õpib ta tagasisidestama kolleegide koostatud teemastsenaariumeid, toetades sellega kolleegide professionaalset arengut.

Sihtrühm

õpetajad II, III ja IV kooliastmes, õpetajahariduse tudengid

Maht

3 päeva (22 x 45min)

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

alates 1200€/päev

Läbiviijad
Olga Schihalejev

Tartu Ülikooli religioonipedagoogika
kaasprofessor
Andrus Org
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse lektor
Maigi Vija
Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse
nooremlektor

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga