Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas

Eesmärk

Panna õpetajad mõistma õpioskuste ja eneseregulatsiooni toetamise olulisust kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate õpetamise kaudu. Lisaks õpetada hindama ja arendama õppijate õpioskuseid. Vastavalt kooli soovile võib koolitusele eelneda tundide vaatlus, nähtu analüüs õpetajaga, õppijate õpioskuste hindamine ning pärast koolitust nõustamine ja järelhindamine.

Väljundid

Õpitakse mõistma õpioskuste õpetamise ja eneseregulatsiooni toetamise tähtsust ja erinevaid kognitiivseid ning metakognitiivseid õpistrateegiaid. Lisaks õpitakse hindama ja arendama õppijate õpioskusi, looma tegevusi õppijate õpioskuste arendamiseks ja andma hinnangut oma tegevusele õppijate õpioskuste arendamisel.

Sihtrühm

koolieelse lasteasutuse õpetajad, kooliõpetajad kõigis kooliastmetes

Maht

2 päeva (4 x 45 min/p) + iseseisev töö 2 nädala jooksul

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

alates 1400€

Läbiviija
Katrin Saks
Tartu Ülikooli haridusteaduste kaasprofessor

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga