Õpiringi juhtimine lasteaias

Eesmärk

Lasteaiaõpetajatele, abiõpetajatele, assistentidele ja juhtkonna liikmetele õpetatakse vajalikke pädevusi õpiringi juhtimiseks koolieelses lasteasutuses, sh õpetatakse seostama õpiringi nüüdisaegse õpikäsitusega, mängitakse praktiliselt läbi olulisemad õpiringis kasutatavad meetodid ning kujunetakse läbi oma kogemuste reflekteerimise pädevamaks professionaaliks.

Väljundid

Õpetaja hakkab senisest enam teadvustama ja väärtustama kollegiaalset koostööd. Ta on läbi proovinud ja analüüsinud erinevaid õpiringi meetodeid ja ühtlasi valmis juhendama õpetajate õpiringi oma lasteaias, toetades sellega lasteaiapersonali professionaalset arengut. Ta oskab seostada õpiringe nüüdisaegse õppimise ja õpetamise põhimõtetega ning lapsest lähtuva ja protsessikeskse lähenemisega.

Sihtrühm

koolieelse lasteasutuse õpetajad, juhtkond, tugispetsialistid ja huvijuhid

Maht

4 või 5 päeva (7 x 45 min/p)

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

alates 1200€/päev

Läbiviijad
Maria Jürimäe
Eda Tagamets
Katri Lamesoo

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Koolituse lisamaterjal

Koolitust tutvustav video

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga