STEAM-lõimingut toetavate õpiringide loomine üldhariduskoolis

Eesmärk

See toetuspakett on loodud abistamaks üldhariduskoolide meeskondi lõimitud õppe rakendamisel, täpsemalt loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna lõimimisel teiste valdkondadega, näiteks kunsti-, disaini- ja humanitaarainetega. Selleks kaardistatakse kootsingupõhisel kohtumisel koolimeeskonna vajadused ja valitakse sobiv koolitusformaat (lühem 3-päevane või pikem 5-päevane). Parima kogemuse saamiseks seotakse teooria praktilise õpiprojekti loomisega.

Väljundid

Lühem koolitus annab ülevaate professionaalse õpikogukonna põhimõtetest ja õpetab neist lähtuvalt kavandama lõimitud õpet, sh STEAM-õpet toetavaid tegevusi (näiteks disainmõtlemist) oma koolis. Pikem koolitus õpetab tundma ja rakendama uurimuslikku õpet ning annab teadmised loovülesannete rakendamisest õpieesmärkide saavutamiseks ja õpetajate koostöisuse toetamisest.

Sihtrühm

õpetajad II ja III kooliastmes, kooli juhtkond

Maht

3 päeva

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

Lühike pakett – 4500€
Pikk pakett – 7500€

Läbiviijad
Tormi Kotkas
Meelis Brikker
Maria Jürimäe

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga