Teemaõppe kavandamine koolis

Eesmärk

Pakkuda tuge teemaõppe kavandamiseks koolis. Teemaõpe on teatud teemaringiga seotud aineülene õpe, näiteks teemal vastuhakk, tervis vmt. Koos luuakse ühine õpistsenaarium, millesse lõimitakse õppekava läbivad teemad. Õppeprotsessi kavandatakse koostöös õpilastega nende vajadustest lähtuvalt.

Väljundid

Õpetaja oskab koolituse järgselt planeerida kooli õppe-eesmärkidega kooskõlas lõimingulist teemaõpet lähtudes nüüdisaegsest õpikäsitusest. Ta on inspiratsiooniks ja toeks kolleegidele õppeprotsessi juhtimisel ja analüüsimisel ning õppijate arengu toetamisel.

Sihtrühm

õpetajad kõigis kooliastmetes

Maht

2 päeva (6 x 45 min/p) + iseseisev töö (16 x 45 min)

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

alates 1200€/päev

Läbiviijad
Olga Schihalejev
Maigi Vija
Andrus Org
Marvi Remmik

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga