Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles)

Eesmärk

Saada lahti määramatusest, mida tekitab tehnoloogia kasutamine õppetöös. Selleks osaletakse õpitoas, kus tutvustatakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi – e-õpet, veebiseminari korraldamist ning õppe- ja hüpervideote valmistamist. Seejärel kohtutakse kogemuste vahetamiseks ning jätkatakse tehnoloogia kasutamisega oma töös. Koolituse lõpul kogunetakse taas, et oma kogemust mõtestada.

Väljundid

Koolitus õpetab mõistma määramatuse rolli ja sellega toimetulekut haridusuuenduses. Õpetaja tunneb end õppetöösse uusi tehnoloogilisi vahendeid kaasates oluliselt kindlamini kui varasemalt ja koolitunnid muutuvad seeläbi õpilaste jaoks põnevamaks ja kaasahaaravamaks.

Sihtrühm

õpetajad kõigis kooliastmetes ja kooli juhtkond, ülikooli õppejõud ja muud hariduspraktikud

Maht

4 või 8 nädalat

Õppekeel

inglise keel

Õppeteenustasu

1400€

Läbiviija
Emanuele Bardone
Tartu Ülikooli haridustehnoloogia kaasprofessor

Tellimine
haridustark@ut.ee

Emanuele Bardone

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga