Kaasava hariduse edendamine põhikoolis

Eesmärk Tõhustada kaasava hariduse rakendamist, mis annab võrdsed võimalused kõigile olenemata nende eripäradest. Lähtuvalt haridusasutuse vajadustest ja probleemidest, pakutakse võimalust õppida koostama individuaalset õpikava, korraldama tugimeeskonna tööd, ennetama erinevaid raskuseid ja õppida nendega toimetulekut, suhtlema lapsevanemaga, toetama erivajadustega lapsi ja omandama paremad kolleegide toetamise oskused hoidmaks meeskonda tugevana. Väljundid Kasvab õpetajate kompetents tuge vajavate laste… Continue reading Kaasava hariduse edendamine põhikoolis

Kaasava hariduse edendamine lasteaias

Eesmärk Tõhustada kaasava hariduse rakendamist, mis annab võrdsed võimalused kõigile olenemata nende eripäradest. Lähtuvalt haridusasutuse vajadustest ja probleemidest, pakutakse võimalust õppida hindama lapse arengut ja erivajadusi, õppida rakendama lähtuvalt juhtumist individuaalset arenduskava, lihvida suhtlemisoskust lapsevanematega vestlemisel, õppida ohjeldama käitumisprobleemidega lapsi, õppida mõistma paremini teisest kultuurist ja keelebarjääriga lapsi ning omandada paremad kolleegide toetamise oskused hoidmaks… Continue reading Kaasava hariduse edendamine lasteaias