Õpetaja professionaalse arenguga seotud teadustööd

Leijen, Ä., Pedaste, M. ja Baucal, A. (2021). Assessing student teachers’ agency and using it for predicting commitment to teaching. European Journal of Teacher Education, 1-17. Artikkel keskendub õpetajakoolituse üliõpilaste agentsuse ehk tegevusvõimekuse uurimisele. Artiklis tutvustatakse Pedagogicumi kompetentsikeskuse projekti raames välja töötatud tegevusvõimekuse küsimustikku ja 168 õpetajakoolituse üliõpilase hulgas korraldatud uuringu tulemusi. Lisaks tegevusvõimekuse dimensioonidele erinevates… Continue reading Õpetaja professionaalse arenguga seotud teadustööd