Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles)

Eesmärk Saada lahti määramatusest, mida tekitab tehnoloogia kasutamine õppetöös. Selleks osaletakse õpitoas, kus tutvustatakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi – e-õpet, veebiseminari korraldamist ning õppe- ja hüpervideote valmistamist. Seejärel kohtutakse kogemuste vahetamiseks ning jätkatakse tehnoloogia kasutamisega oma töös. Koolituse lõpul kogunetakse taas, et oma kogemust mõtestada. Väljundid Koolitus õpetab mõistma määramatuse rolli ja sellega toimetulekut haridusuuenduses. Õpetaja… Continue reading Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles)

STEAM-lõimingut toetavate õpiringide loomine üldhariduskoolis

Eesmärk See toetuspakett on loodud abistamaks üldhariduskoolide meeskondi lõimitud õppe rakendamisel, täpsemalt loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna lõimimisel teiste valdkondadega, näiteks kunsti-, disaini- ja humanitaarainetega. Selleks kaardistatakse kootsingupõhisel kohtumisel koolimeeskonna vajadused ja valitakse sobiv koolitusformaat (lühem 3-päevane või pikem 5-päevane). Parima kogemuse saamiseks seotakse teooria praktilise õpiprojekti loomisega. Väljundid Lühem koolitus annab ülevaate professionaalse õpikogukonna… Continue reading STEAM-lõimingut toetavate õpiringide loomine üldhariduskoolis

Kuidas toetada gümnasiste “nokitsemisel” tehnoloogiaga

Eesmärk Tutvuda nn ”nokitsemisega” (tinkering, ingl k), mis aitab õpilastel kujundada avatud suhtumist tehnoloogia kasutamisel oma õppepraktikas. Õppurid tutvuvad erinevate tehnoloogiliste vahendite ja lahendustega, et kavandada ise õpitegevus, mis neile atraktiivne tundub. Vajalike vahenditega varustab korraldaja. Väljundid Õpetajad saavad teada, mis on “nokitsemine” ja mis rolli see tehnoloogia kasutamises mängib. Õpilased avastavad uusi põnevaid tehnoloogialahendusi… Continue reading Kuidas toetada gümnasiste “nokitsemisel” tehnoloogiaga

Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas

Eesmärk Panna õpetajad mõistma õpioskuste ja eneseregulatsiooni toetamise olulisust kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate õpetamise kaudu. Lisaks õpetada hindama ja arendama õppijate õpioskuseid. Vastavalt kooli soovile võib koolitusele eelneda tundide vaatlus, nähtu analüüs õpetajaga, õppijate õpioskuste hindamine ning pärast koolitust nõustamine ja järelhindamine. Väljundid Õpitakse mõistma õpioskuste õpetamise ja eneseregulatsiooni toetamise tähtsust ja erinevaid kognitiivseid ning… Continue reading Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas