Meeskond on ringis ja käsi teineteise käte peal kuhjas. Pildi autor: Fauxels Pexelsist.

Toimivad lahendused

Pakume haridustöötajatele arendavaid teenuseid, mis on valminud teadustöö tulemusena


Oma ala asjatundjad

Pakume võimalust omandada uusi teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest parimate erialaspetsialistide käe all


Parem vaimne tervis

Õpilasekesksem lähenemine võimaldab saavutada paremaid õpitulemusi ning suurendada nii õpetajate kui ka õpilaste rahulolu

40+
teadustööd

40+
spetsialisti

20+
lahendust

100%
edukam Sina

Positiivsete emotsioonide ja uute teadmiste garantii

Kaasava hariduse edendamine lasteaias

 

❜❜ Kokkuvõtlikult ütleksime selle koolituste kohta – teadmine aitab mõista! Selle koolituse olulisimaks teabeks peame õpetamise diferentseerimist. Õppisime erinevate vajadustega lastele süsteemselt lähenemist metoodiliselt õigel moel. Lisaks tuletati õpetajatele meelde kasulikud nipid erineva käitumisega lastega toimetulekuks ning saime konkreetseid nõuandeid, mida parandada või täiendada lastele individuaalse arengukava koostamisel. Kogu projektiaasta tegevused olid vajalikud nii teadmiste meeldetuletamiseks kogenenud õpetajatel kui ka teadmiste omandamiseks noortele õpetajatele.❜❜

 

Silja Parbus, Tartu Lasteaed Piilupesa õppealajuhataja

Kultuuritundlik õpetamine: kuidas võtta koolis arvesse õpilaste mitmekesist kultuuritausta

 

❜❜ Koolitus oli äärmiselt huvitav ning tänapäeval ka väga vajalik, kuna iga-aastaselt kasvab meil mitmekesise kultuuritausta ning eesti keelest erineva emakeelega õppurite arv. Koolitus on üles ehitatud praktilistele tegevustele, mistõttu on loengut minimaalselt ning harjutused aitavad toetada meie praktilist igapäevatööd. Koolitajad on oma valdkonna eksperdid ning oskasid vastata meie kõigile küsimustele. Koolitus annab tegevõpetajatele, kelle klassis on eri kultuuritaustaga õppureid, palju praktilisi tööriistu, kuid ehk veelgi olulisem on koolitusel osalenud õpetajate silmaringi ning arusaama laienemine erinevatest õppuritest meie klassiruumis.❜❜

Anneli Võsandi, Kadrioru gümnaasiumi õpetaja

ja algõpetuse ainetoimkonna esimees

Õpiringi juhtimine üldhariduskoolis

 

❜❜ Õpiringide metoodika kasutamine sai alguse just Tartu Ülikooli poolt pakutud koolituse järgselt, kus koolitajana Maria Jürimäe suutis nakatada meie õpetajaid õpiringide “pisikuga” Tänaseks on õpiringid meie koolikultuuri osa – eesmärgistatud ja ühtne süsteem. Õpiringid on Pelgulinna Gümnaasiumi õpetajate koostöö ja professionaalse arengu toetamise oluline osa. Läbi ühtsete eesmärkide, jagatud vastutuse ja kolleegi parimate nõuannete toetatakse üksteist õpetamisel. Meie õpetajate jaoks on oluline, et iga õppija mõistaks tunni/teema eesmärke, seostatust teiste õppeainetega, oskaks kasutada tõhusamaid õppimise strateegiaid ja mõistaks õpioskuste olulisust. Õpetaja on õppija motivatsiooni toetaja ja tugev abimees selle hoidmisel. Õpiringid on hea võimalus kujundada koolikultuuri, luua ühtseid väärtushinnanguid ja võimestada õpetajat – teadlik õpetaja = teadlik õppija.❜❜

Tiina Tiit, Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi õppejuht