Haridustehnoloogiliste lahendustega seotud teadustööd

Pedaste, M., Kalmus, V. ja Vainonen, K. (vastu võetud). Digipädevuse dimensioonid ja nende hindamine põhikoolis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 9(2). Artiklis tutvustatakse uuringut, milles leiti digipädevuse empiiriliselt eristatavate dimensioonid, tuginedes EU Kids Online’i küsitluse ja Eesti katselise digipädevuse tasemetöö andmetele. Kahe andmestiku põhjal eristati üheksa digipädevuse dimensiooni: digivahenditega operatsioonide tegemine, digimaailmas suhtlemine, digimaterjalide loomine, digisisu programmeerimine, hinnang… Continue reading Haridustehnoloogiliste lahendustega seotud teadustööd