Aine- ja valdkonnadidaktika teaduspõhise arendamisega seotud teadustööd

Schihalejev, O., Org, A., Remmik, M. ja Vija, M. (2021). Partners in crime: the professional development of adult educators during in-service training for master teachers. In INTED2021 Proceedings (pp. 5100-5109). IATED. Tegevusuuringu abil selgitati välja ja analüüsiti õpetajate õpetamisalaste hoiakute ja oskuste muutumist nüüdisaegset õpikäsitust toetavate aktiivõppemeetodite, näiteks reisiõpe, teemaõpe ja muu taolise loomise ja kasutamise koolitustegevuse… Continue reading Aine- ja valdkonnadidaktika teaduspõhise arendamisega seotud teadustööd