Nüüdisaegsele õpikäsitusele tuginevad teadustööd

Eradze, M., Bardone, E., & Dipace, A. (2021). Theorising on covid-19 educational emergency: magnifying glasses for the field of educational technology. Learning, Media and Technology, (xx)xx, 1-16. Artikkel annab teoreetilise raamistiku, mis seob tehnoloogia kasutamise hariduses ebakindluse rolliga. Täpsemalt näitab artikkel, et haridusinnovatsiooni ei saa lahutada ebakindlusest ja võimalustest, mida õpetajad sõnastavad seoses õpetamise ja õppimise… Continue reading Nüüdisaegsele õpikäsitusele tuginevad teadustööd