Õpilaste sisemise motivatsiooni tõstmine kehalises kasvatuses

Eesmärk

Pakutakse teadmisi, kuidas suurendada õpilaste motivatsiooni koolitundides. Osalejatele antakse ülevaade kaasaegsetest motivatsiooniteooriatest, tutvustatakse õpetaja interpersonaalse käitumise dimensioone ning nende seoseid õpilaste psühholoogiliste baasvajaduste ja õpimotivatsiooniga. Lisaks on osalejatel võimalik kogeda ja seejärel ise läbi viia selliseid tunniosasid, kus on tähelepanu pööratud õppurite motivatsiooni mõjutamisele. Sellele järgneb kinnistav veebikursus.

Väljundid

Õpetajal tekib oskus toetada oma käitumisega õpilaste psühholoogilisi põhivajadusi ja seeläbi kujundada sisemist õpimotivatsiooni.
Õpilaste sisemine õpimotivatsioon kehalise kasvatuse tunnis muutub võrreldes varasemaga oluliselt suuremaks.

Sihtrühm

õpetajad II, III ja IV kooliastmes

Maht

1 päev (8 x 45 min) + 4 nädalat veebikoolitust

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

1200€

Läbiviijad
Henri Tilga
Andre Koka
Hanna Kalajas-Tilga

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga