Õpiringi juhtimine üldhariduskoolis

Eesmärk

Õpetajatele ja juhtkonna liikmetele õpetatakse vajalikke pädevusi õpiringi juhtimiseks koolis, sh õpetatakse seostama õpiringi nüüdisaegse õpikäsitusega, mängitakse praktiliselt läbi olulisimad õpiringis kasutatavad meetodid ning kujunetakse läbi oma kogemuste reflekteerimise pädevamaks professionaaliks, andes oma õpilastele eeskuju elukestvas õppes.

Väljundid

Õpetaja hakkab senisest enam teadvustama ja väärtustama kollegiaalset koostööd. Ta on läbi proovinud ja analüüsinud erinevaid õpiringi meetodeid, oskab neist endale sobivaid välja valida ja on valmis juhendama õpetajate õpiringi oma haridusasutuses, toetades sellega koolipersonali professionaalset arengut. Ta oskab seostada õpiringe nüüdisaegse õppimise ja õpetamise põhimõtetega ning õppija- ja pädevuskeskse lähenemisega.

Sihtrühm

õpetajad kõigis kooliastmetes, kooli juhtkond, tugispetsialistid ja huvijuhid

Maht

4 või 5 päeva (7 x 45 min/p)

Õppekeel

eesti keel

Õppeteenustasu

alates 1200€/päev

Läbiviijad
Maria Jürimäe
Eda Tagamets
Katri Lamesoo

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Koolituse lisamaterjal

Osalenute tagasiside koolitusele

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga