Kultuuritundlik õpetamine: kuidas võtta koolis arvesse õpilaste mitmekesist kultuuritausta (eesti või inglise keeles)

Eesmärk

Paketi eesmärk on tutvustada õpilaste kultuuritausta kaasamise vajalikkust õppeprotsessis. Lisaks selgitada, kuidas õpilaste kultuuri peaks õpikeskkonna kujundamisel arvesse võtma ning milliseid tööviise ja meetodeid ainetundides kultuuritundliku õpetamise põhimõtetest lähtuvalt kasutama. Osalevad õpetajad kannavad uued teadmised jooksvalt praktikasse oma töökavade koostamise, muutmise ja täiendamise näol. Pakett arendab mitmekülgselt õpetajate kultuuritundliku õpetamise oskusi ja seeläbi areneb ka nende õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevus ning üldine akadeemiline edukus koolis.

Väljundid

Koolitusel osalenu õpib tundma kultuuritundliku õpetamise põhitõdesid, mõistab nende vajalikkust ja oskab neid oma töös rakendada, toetades seeläbi oma õpilasi. Ta tunneb ära kultuuritundlikud õppematerjalid ja kasutab neid oma töös. Lisaks oskab ta analüüsida ja vastavalt kavandada enda tegevust mitmekultuurilise klassiruumi õpetajana.

Sihtrühm

õpetajad I, II ja III kooliastmes, kooli tugispetsialistid ja huvijuhid

Maht

sõltuvalt valitud paketist vähemalt 2 päeva

Õppekeel

eesti või inglise keel

Õppeteenustasu

sõltuvalt valitud paketist alates 2200€

Läbiviijad
Sandra Järv
TÜ haridusteaduste spetsialist
Laura Kirss
TÜ haridusteaduste teadur

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga